Mustasch är en av Sveriges snabbast växande byråer

2011-12-13

I en artikel i branschtidningen Resumé, www.resume.se, v49 2011, framgår att Mustasch Reklambyrå i Karlskrona finns med på topp 20-listan gällande tillväxt i en nationell jämförelse av alla Sveriges kommunikationsbyråer under en treårsperiod.

Det är UC som i en branschrapport identifierat 20 så kallade starka raketer inom reklambranschen. 17 av dem ligger i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men de övriga tre finns på mindre orter, i Skellefteå, Visby och Karlskrona.

– Det är ju jättehäftigt att vi som byrå i Karlskrona tar plats på en lista med stortstadsbyråer. Samtidigt är det inte en överraskning, vår framgång är ju en direkt återspegling av våra kunders framgångar och vi upplever en stor skillnad i mognaden hos reklamköparna i Blekinge, sett på en femårsperiod. Tidigare köptes marknadsföring oftare med fokus på yta och tillfälliga infall. Idag finns ett mycket mer långsiktigt tänkande med fokus på mål och resultat och det är där vi har vår styrka, säger Mustaschs ena delägare Sofia Persson tillika byråns marknadsstrateg.

Anna Stenström startade Mustasch 2004 efter drygt 15 år i branschen. Företaget har sedan början haft en stadigt växande efterfrågan.
– Vi har en tydlig vision om att bygga ett av sydostsveriges starkaste varumärken som strategisk kreativ reklambyrå. Idag finns det fem medarbetare på byrån och i dagarna startar en nationell rekryteringskampanj för att hitta ytterligare två mustascher.

– En av våra drivkrafter är att vi vill bevisa att det går att skapa en lönsam, högkvalitativ byrå utan att vara placerad i en storstadsregion. Mustasch genererar samma idé- och formhöjd som vi redan skapat på tidigare arbetsplatser i storstäder. Verksamheter i Karlskrona kan definitivt hålla internationell nivå även om vi ligger lite avsides, säger Anna.