Mustasch på Komms årsmöte för att skapa förändring

2012-05-21

Fredagen den 25 maj höll Komm (Sveriges Kommunikationsbyråer, tidigare Sveriges Reklamförbund) årsmöte. Särskilt stort intresse fanns kring ett förslag till tillägg i stadgarna under paragraf 1, med ordalydelse: “aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer”. Dock kräver tillägget mer än 2/3-dels majoritet vid två av varande efterföljande årsmöten, för att gå igenom.

Inför årsmötet uttalade Komms vd Jessica Bjurström till Resume.se:
– Vi har talat länge om obalansen i vår bransch och en undersökning från så sent som 2008 visar att kvinnliga projektledare har 8 000 mindre i månadslön.

Vår vd och grundare Anna Stenström, som varit med under branschens utveckling sen 1988, tycker att mycket har hänt i positiv riktning, men att vi ännu har en lång väg att gå. Anna tog därför tillfället i akt och flög upp till årsmötet för att aktivt vara med i röstlängden vid årsmötet.

– Det var en oerhört hjärtlig stämning på mötet och omröstningen blev enhällig. Det kändes fantastiskt att få vara delaktig i en såhär pass historisk händelse för reklambranschen. När väl tillägget, förhoppningsvis, gått igenom i oktober vid ett extra insatt årsmöte, kan Komm jobba på ett mer sanktionerat sätt för jämlikhet, oavsett genus, etnicitet eller ålder. Jag är stolt, avslutar Anna Stenström.