BBI Årsrapport för 2013

2014-05-12

Nu har Blekinge Business Inkubators årsrapport för 2013 kommit från tryckeriet! För sjunde året i rad har Mustasch tillsammans med Kamomill Kommunikation fått förtroendet att producera den. Årsrapporten presenteras i magasinsform med en spännande mix av intressanta fakta och artiklar som tillsammans summerar 2013 för BBI och för de inkubatorföretag som fått stöd under året. Rapporten ska också skapa nyfikenhet och ge tips och goda råd kring entreprenörskap.