Nu bär det av ”Till havs!”

2015-01-28

Nu har projektet ”Till havs!” lanserats. Arbetsgruppen med representanter från Sölvesborgs kommun, Tech Network och Energikontor Sydost gav oss förtroendet att skapa grafisk identitet, kommunikationskoncept, trycksaker och webbplats till projektet. Syftet med Till havs! är att inspirera och berätta om de många möjligheter som etableringen av havsbaserad vindkraft innebär. Målet? Att vindkraften i så hög grad som möjligt ska gynna invånare och företagare i regionen och hela vår landsända.

Läs mer om projektet och möjligheterna här www.vindkrafttillhavs.se