Magasin Spira – inspirerande om goda exempel

2015-05-21

Nu har ett nytt härligt nummer av Magasin Spira nått föräldrar och elever i Karlskronas kommunala för- och grundskolor. Spira är en satsning för att visa de många fördelarna med skolans verksamhet genom artiklar och reportage om  goda exempel, projekt och skolans olika yrkesgrupper. I magasinet varvas tips och ”visste du att” med längre intervjuer och bilderna får mycket utrymme. Mustasch står för layout och ett tiotal av texterna. På karlskrona.se/spira kan du läsa, titta och bläddra i pdf-versionen av magasinet och läsa mer om satsningen.