0733-17 39 06

Anna Stenström

VD, Creative Director och delägare

Min drivkraft grundar sig i ett brinnande intresset för människor kombinerat med en stark lust att skapa oväntade problemlösningar. Efter många år i branschen på ett antal större reklambyråer valde jag 2004 att starta upp en egen byrå – Mustasch – med en klar inriktning på strategiskt och kreativt stärkande av varumärken.

Jag är utbildad Art Director i Köpenhamn och har mer än 25 års erfarenhet av reklambranschen i Sverige och Danmark, med vitt skilda uppdrag inom Business-to-Business, offentlig och ekonomisk information samt konsumentreklam.

Min syn på bra reklam är att den ska vara anpassad för både sin betraktare och sin bärare. Det jag vill säga är, att den ska kunna förmedla rätt intryck till rätt målgrupp och synas i den miljö den dyker upp i. Bra reklam och information ska ta plats i det undermedvetna, påverka värderingar och ibland även förändra ett beteendemönster hos sin betraktare.

Jag är även en av de tolv EU-ambassadörerna som representerar Sverige i kvinnors företagande. Ett mycket spännande uppdrag som bland annat innebär erfarenhetsutbyte med cirka 150 företag spridda över hela Europa.