0734-40 66 60

Emelie Skagerman

Produktionsledare

Som produktionsledare får jag arbeta med det bästa av två världar. Vissa tycker att administration och ekonomi är ämnen som är motsatser till kreativitet. Jag ser det lite tvärtom. För mig är effektiva administrativa processer en förutsättning för att kunna leverera riktigt bra slutprodukter till kund och skapa resultat. Min uppgift är att vara en länk mellan administrativa och kreativa processer och det är inte förrän dessa är samspelta som jag är riktigt nöjd.

Jag har utbildat mig inom marknadsföring och företagsekonomi och har en kandidatexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet. Eftersom jag brinner lite extra för skriftlig kommunikation har jag även läst copywriting på Forsbergs Skola. Jag har tidigare arbetat med allt ifrån ekonomi i offentlig verksamhet till marknadsföring i mindre privata företag. Senast kommer jag från skeppsmäkleribranschen, där jag har arbetat som marknadsförare och administratör.

En av de viktigaste erfarenheterna jag bär med mig från denna servicebransch är vikten av ett helikopterperspektiv – både över den egna organisationen, men också förmågan att se ditt företags roll ur kunders och andra aktörers perspektiv. Med bägge världarna i synfältet ser jag gränser och broar, och hittar då de bästa vägarna till ett bättre resultat.