0733-42 05 24

Sara Glans

Grafisk formgivare

Jag gillar själva processen med att ta fram bra marknadsföring och design. Hur det börjar i kaos och kokas ner till en essens – ett litet frö. Och vändningen när det lilla fröet växer och budskapet sprids – till rätt människor och i rätt riktning. Allra roligast, och mest utmanande, med rollen som grafisk formgivare är omvägarna som färden mot den där självklara lösningen bjuder på. Att våga förlora sig i tusen idéer för att hitta en som har allt.

Det känns så bra att vi på byrån kan hjälpa någon med en bra idé att få ut den så att fler får ta del av härligheten. Som jag ser det är vårt viktigaste uppdrag att på ett kreativt vis skapa tydlighet och addera personlighet till kundens kommunikation.

Jag har en Kandidatexamen i Grafisk design från Malmö högskola och närmast kommer jag från ett formgivarjobb på tryckeri. Där fick jag ansvara för hela kedjan, från första kundmötet till färdig trycksak. Stimulerande – jag tycker om att se helheten. Kanske är det tryckeribakgrunden som gör att mina ögon tar ett extra varv för att se så att vi inte missat några stavfel eller grammatiska konstigheter – de blir det enda folk ser så att intrycket störs … ja förstörs. Om det inte är ett medvetet grepp för att väcka intresse förstås.