Amoria Begravningar

Logotypens ikon är skapad med inspiration av en blombladsknopp samtidigt som den även ska kunna föra tankarna till den blekingska skärgården med vågor och öar. Själva mönstret i ikonen används även som grafiska element för den vackra mörklila begravningsbilen – enligt Volvo unik i Sverige.

Beskrivning: 

Blekinge Begravningstjänst med flera lokala kontor i länet ville hitta ett nytt gemensamt namn. Något som hjälpte kunderna att förstå att det finns utrymme för personliga önskemål och nytänkande även inom begravningsområdet. Ett namn som kan förstärka och fyllas med den service och omtanke som företaget erbjuder Blekinge. Det namn vi mustascher presenterade var Amoria – ett namn där latinets ord för kärlek och minne möts. Såhär presenterades namnbytet i annonser:

Vi vill tala om att vi byter namn från Blekinge Begravningstjänst till Amoria. Det är en sammansättning av latinets ord för kärlek och minne som vi tycker mycket om. Vi vill också berätta att det bara är namnet som är förändrat. Vi fortsätter att vara din lokala begravningsbyrå – den som ger dig personlig service dygnet runt, visar omsorg om viktiga detaljer och gör det svåra lite lättare. Vi finns fortfarande där du är.”