Baker Tilly

Brödkampanj som användes såväl som DR-utskick till befintliga kunder och till leverantörer som vid mässor. Värdekupongen gav möjlighet att hämta ut ett rågbröd på ett lokalt bageri.

Marknadsföringskoncept för att lansera varumärket Baker Tilly Sydost som ett revisions- och rådgivningsbolag.
Version 1 av 3.

Marknadsföringskoncept. Version 2 av 3.

Marknadsföringskoncept. Version 3 av 3.

Give-away som används vid mässor, DR och kundmöten. Har blivit mycket populär och har till och med efterfrågas av kunder som ännu inte fått en.

DR-utskick till befintliga och potentiella nya kunder.

Give-away som används vid mässor och kundmöten.

Give-away i form av lyckokakor med relaterade budskap som används vid mässor och kundmöten.

Exempel ur den grafiska profilen: mapp.

Exempel ur den grafiska profilen: brevpapper, korrespondenskort och visitkort.

Webbsida till Baker Tilly Sverige. www.bakertilly.se

Beskrivning: 

Sydöstra Sveriges största fristående revisions- och rådgivningsbyrå bytte under hösten 2010 nätverk till internationellt kända Baker Tilly och blev därmed Baker Tilly Sydost. Vi hjälpte till med omprofileringen och tog tillsammans med Baker Tilly Sydost fram värdegrunder och kommunicerade med marknaden via en väldoftande kampanj som ger råg i ryggen och en god känsla en magen. Konceptet är enkelt att löpande komplettera. Två favoriter har blivit en slickepott med budskapet “få ut mer deg” och en grytvante med budskapet “vi tar hand om dina heta potatisar”.

Resultat: 

Marknadsavdelningen på Baker Tilly har sedan baka-konceptets start kunnat mäta (via kundenkäter) att ca 53% av antalet nya kunder under 2011 hade direkt koppling till marknadsföringen och 2012 hade ca 60 % direkt koppling till marknadsföringen. Synligheten utav varumärket har i undersökningarna dessutom upplevs betydligt starkare hos befintliga kunder.