Fröken Fredrik

Namngivning samt formgivning av logotyp.

Webbaserad tjänst för vikarieuthyrning. www.frokenfredrik.se

Personligt utskick till skolledare – vikarier finnes.

Utskick, baksida.

Beskrivning: 

Efter många år som skolledare ville Helen Allevang satsa på något som på samma gång var nytt och bekant – bemanning i skolans värld. En lättillgänglig tjänst för vikarieuthyrning; en webbportal för vikarier som söker jobb och skolor som söker vikarier. Utmaningen var att skapa en marknadsstrategi som snabbt kunde sätta tjänsten på kartan och där tillgången på vikarier byggdes upp lika fort som efterfrågan började uppstå. Mustasch fick det inspirerande uppdraget och dessutom att namnge tjänsten, skapa en grafisk profil samt webbportalen med allt från den välkomnande ”fronten” till verktygen för bokning, kommunikation och administration som behövdes på baksidan. Med namnförslaget Fröken Fredrik och en charmerande retrostil fick tjänsten en stark lansering.

Resultat: 

Helen Allevang, grundare: – Det har varit avgörande för uppbyggandet av affärsidén att jag fick med mig gänget på Mustasch från början. Deras förmåga att lyssna in mig och mitt koncept, ställa de rätta frågorna för att förtydliga vad det är jag tänker, har de inte bara skapat ett härligt varumärke utan också hjälpt mig att förtydliga min affärsidé. Jag ät stolt över både Fröken Fredriks yttre och inre, och responsen jag får från omvärlden är enbart positiv.