Jotac

Presentationsbroschyr.

Första uppslaget i presentationsbroschyren.

Broschyrens formspråk har tydlig koppling till det grafiska profilprogrammet.

Visitkort.

Profilprogram.

Jotac utför tjänster där deras bilar syns i hela regionen. En marknadskanal som är lätt att underskatta.

Bildekor för hög igenkänning i det offentliga rummet.

Beskrivning: 

Jotacs startade upp med fastighetsförvaltning men växte snabbt och i dag har verksamheten breddats med ytterligare sex verksamhetsområden – Bygg, Brand, El & energi, Maskin & transport, Konsult och Trädgård. Målgruppen är både företag/föreningar och privatpersoner.

I mitten av 2013 vände de sig till oss på Mustasch för att få sin externa marknadskommunikation att matcha med sin unika insida. Vi tog bl a fram en grafisk profil, fordonsdekaler, ny webbsida samt de texter som beskriver företaget och alla dess tjänster. Payoffen ”Vassa på bredden” lades till för att förtydliga att Jotac inte bara har en ovanlig bredd utan även har specialistkunskaper inom vart och ett av sina verksamhetsområden.