Landstinget Blekinge

De 200 miljöombuden fick välja sin favoritvana som badge, d v s en stor knapp att sätta på sin rock för att sprida budskapet och visa att de är aktiva med att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.

Diverse etiketter (i miljövänligt material) som fästes för synlighet nära utförandet av den nya vanan, exempelvis vid datorer, hissar, dörröppnare, lampkontakter etc.

Miljöombudens stöd var bl a en powerpoint och en trycksak med svar på vanliga frågor.
Till sina kollegor fick de ett kit att dela ut med fickfoldrar, badges och etiketter.

Tänkt att sätta vid automatiska dörröppnare – en av de energitjuvar som enbart bör användas av de som verkligen behöver dem.

Etiketter att sätta vid fönster och hissar.

Etiketter att sätta vid apparater och termostater.

En överskådlig rollup för landstingets personalrum som presenterar de nya vanorna.

Beskrivning: 

Miljöenheten på Landstinget Blekinge gav Mustasch i uppdrag att göra en kampanj för att få medarbetarna att vara aktivt delaktiga i att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan. Vi valde att fokusera på åtta energiskrävande ovanor som ganska enkelt skulle kunna göra skillnad om de ändrades till goda vanor. För att nå en beteendeförändring som målgruppen inte själv får någon personlig vinning av, är det viktigt budskapet inte uppfattas som en pekpinne. Vi valde därför en humoristisk vinkling på budskapen för att de skulle bli lättare att ta till sig, komma ihåg och även kommunicera till andra i sin omgivning.
Cirka 200 utsedda miljöombud utbildades för att bära budskapet vidare till sina kollegor. Målet var att skapa en känsla av att de hittade på ”bus” för sina kollegor. Så, förutom fickfoldrar med fördjupning kring de åtta nya vanorna, gjordes även små flyttbara etiketter att placera runt på de ställen där kollegorna kunde bli påminda mitt i sin möjlighet att ändra sin ovana.

Resultat: 

Annika Christensson, miljöchef på Landstinget Blekinge, berättar om resultatet några månader efter kampanjens start:
– Vi är väldigt nöjda med energikampanjen. Den har hjälp oss att nå våra klimatmål och samtidigt spara pengar på en minskad energiförbrukning. På ett enkelt tilltalande sätt kan vi nu uppmuntra våra medarbetare till att bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård. Positivt för hälsan och för miljön! Dessutom är det alltid väldigt givade att jobba med Mustasch. De är snabba, duktiga och håller en hög kvalitet på allt de gör.