OK ekonomisk förening

Verksamhetsberättelsens framsida

Den nytillträdda VD’n Britt Hanssons första VD-ord för OK ekonomisk förening.

Beskrivning: 

OK ekonomisk förening ägs av drygt 900.000 medlemmar runt om i Sverige. Har du ett OKQ8-kort så vet du med säkerhet att du faktiskt är med och äger OK, som i sin tur äger 50% av OKQ8. Som delägare i OK är du med och kan påverka framtiden inom en rad olika miljöpåverkande områden såsom drivmedel och energifrågor. Faktum är att OK har en långt gående historia som en av de starkaste kooperativa föreningarna och har under flera decennier drivit fram en rad positiva förändringar med hållbarhetsperspektiv.

En gång om årets samlas alla medlemmar vid 28 regionstämmor för att debattera och diskutera året som gått och vad man vill ska vara prioriterat i framtiden. Och inför stämmorna och efterföljande föreningsstämma sammanställs verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för det gångna året.

Mustasch fick 2015 förtroendet att skriva och formge verksamhetsberättelsen på 56 sidor och årsredovisningen på 24 sidor. Ett mycket stimulerande uppdrag då vi har en passionerad förkärlek till att göra information som andra förväntar sig ska vara tråkig, till nåt tilltalande och förståeligt. Årets tema var framtiden. Vilket även genomsyrar kampanjen inför regionstämmorna.

Resultat: 

Anna Marinder, Kommunikationschef på OK ekonomisk förening berättar:
– Vi är verkligen nöjda med vår verksamhetsberättelse! Arbetet med Mustasch har gått oerhört smidigt. Hela byrån brinner för kunden med ett stort hjärta för service. Vår verksamhetsberättelse och årsredovisning är navet i vår information till våra 900 000 ägare. På ett snyggt och pedagogiskt sätt har Mustasch formgivit och skrivit med våra ägares bästa för ögonen. Jag ser fram mot att få fortsätta samarbeta med Mustascherna.