Prolist

Namngivning och logotyp.

Beskrivning: 

Det är inte varje dag det startas upp en helt ny verksamhet inom tillverkningsindustrin. Men i början av 2010 lades grunderna till en hypermodern fabrik för framställning av miljövänlig tillverkning av profillister. Mustasch var strategisk partner i ett tidigt skede och fick bl a uppdraget att ta fram namnidé samt profilprogram till detta. Resultatet blev namnet Prolist där Pro står för professionellt, profillist samt latinets pro som betyder före, i framkant. Logotypens konturer symboliserar både en profillists ytterkontur och en ritnings väggar.