Regionteatern Blekinge Kronoberg

Till vänster den gamla logotypen. Den nya logotypen har bl a fått en bättre läsbarhet och igenkänning i mindre storlek. Det grafiska elementen “myntet” med kronan, som har sitt ursprung som en del i den gamla logotypen har fått en mer central roll och används t ex som en ikon i olika färgställningar i marknadsmaterialet.

Exempel på en rad teaserannonser med stort uppmärksamhetsvärde. De första banade väg för biljettsläppet för hösten 2012.

Grafisk manual – basen i att skapa en egen visuell identitet.

Profilprogram med visitkort, brevpapper, kuvert och korrespondenskort. Det karakteristiska grafiska elementet “biljetten” är en av de viktiga beståndsdelarna i den visuella identiteten.

Affischer. Varje föreställning ska ha en egen identitet men Regionteatern ska alltid vara tydlig.

Årsredovisning. Med den grafiska manualen som grund så fick även denna ett rejält ansiktslyft.

Programfolder. Två gånger om året presenteras kommande föreställningar och aktiviteter i en udda ihopvikbar folder på 8 sidor.

Beskrivning: 

Regionteatern Blekinge Kronoberg finns i Växjö, men teaterns uppsättningar åker på turné till orter både inom och utanför länen. Tidigare har det alltid varit föreställningarna som profilerats för att locka publik, men 2012 kände sig Regionteatern mogen att själv kliva upp på scenen. Vårt uppdrag var att skapa en tydligare bild av varumärket Regionteatern samt att öka intresset för att gå på teater.

Kärnvärdena spikades till moderna, kittlande och attraktiva och till att starta med fick logotypen ett ansiktslyft för att samspela med dessa. Profilprogram och en grafisk manual skapades sedan som grund för allt marknadsmaterial. Och slutligen ett idékoncept för marknadsinsatser och event som ska hjälpa Regionteatern att ta plats i människors medvetande. Konceptets gemensamma nämnare är den känsloresa som en teaterföreställning tar dig på.

Resultat: 

Iréne Kleven, marknadschef på Regionteatern:
– Vi startade så smått med vår nya grafiska profil. Mottagandet har varit positivt både från personalen och allmänheten. Några reaktioner: ”Man blir glad av er nya logga.” ”Jag såg era kryptiska annonser i Smålandsposten. Man anar att något är på gång.”
– Det är stimulerande och roligt att jobba med Musatsch. Deras öppenhet och kreativitet smittar. Det ska bli spännande att se vad vi kommer att hitta på tillsammans i framtiden och vad det ger för resultat.