Svenska Kyrkan i Blekinge

Pratbubblan som DR med kort och koncis copy, samt den mobilanpassade webben.

Se den på tropådig.se

Beskrivning: 

Sedan 70-talet har antalet konfirmerade successivt minskat i Sverige, mest markant från 90-talet och framåt. Konfirmationen i sig är ofta inkörsporten till ett engagemang i kyrkan, och därmed en viktig fråga för framtiden. Pastoraten i Karlskrona och Ronneby ville därför hitta ett nytt, icke traditionellt tillvägagångssätt att rekrytera konfirmander.

I diskussioner med präster och församlingspedagoger stod det klart att konfirmationsläsning idag inte är vad den var förr. Modern konfirmationsläsning erbjuder ett uppskattat rum för tonåringar att prata och diskutera. Här får de möjlighet att väga sina värderingar och bygga vidare på sin bild av världen – och på sin egen roll i den.

Detta är dock inget som ungdomar idag känner till. Konfirmationens oförtjänta rykte av att vara gammalmodig hålls vid liv av föräldrars föråldrade syn samt ett åldersgap mellan konfirmerade och yngre. Vår slutsats blev att konfirmationsläsning, oavsett vad du sedan väljer att tro på, också hjälper till på vägen mot självinsikt och en tro på sig själv. Ur det föddes konceptet ”Tro, på dig själv”.

Resultat: 

I kommunikationen tog vi spjärn i ämnen som enligt kyrkan brukar dyka upp, och ställde frågor om dessa. Rakt ut, ibland taggigt och ibland med en mjukare framtoning i form av pratbubblor.

Kampanjen lanserades med DR och annonser på Facebook riktade både mot ungdomar och föräldrar. På en webb, primärt designad för mobil, berättade vi mer för att börja skapa en ny bild av konfirmationsläsning. Kanalvalen gjorde att vi kostnadseffektivt kunde nå de aktuella målgrupperna. Pastoraten själva satte upp pratbubblor där de visste ungdomar fanns, tog bilder på dem och delade på sociala medier. De som mötte ungdomar för att berätta om verksamheten bar T-shirts med budskapet ”Fråga mig vad som helst.”.

Med konceptet har pastoraten hittat en ny riktning och ett nytt värde att gemensamt kommunicera. Konceptet har väckt nyfikenhet och genererat diskussioner på bland annat Facebook.