Termendo

Namngivning och logotyp

Responsiv webbplats www.termendo.se

Grafisk manual

Mapp

Beskrivning: 

Sedan 2006 har BSP Värmeteknik som underleverantör framgångsrikt tillverkat fjärrvärmecentraler, fjärrkylare och mobila centraler, men kände 2014 att det var dags att växla upp och börja sälja sina produkter under eget namn. De funderade på hur, och hörde då av sig till oss.

Tillsammans tog vi med hjälp av workshops och en grundlig analys fram en strategi för hur BSP Värmeteknik skulle agera och marknadsföra sig. Med satt strategi och siktet ställt på en internationell marknad var nästa steg ett nytt namn, och vi kom fram till Termendo AB. Namnet är en ordlek på endoterm, som på grekiska betyder ”värme inuti” och avser den särskiljande förmågan däggdjur har att exakt reglera sin kroppstemperatur.

Med namnbytet följde en ny logotyp och en grafisk profil, och en stor del i satsningen var en ny webbplats som presenterar Termendo och där kunder även kan logga in och få data och dokument om just sin central. I november 2014 hade företaget bytt allt från skyltar till visitkort och den nya webben var lanserad.

Resultat: 

Termendo har idag ett nytt uttryck och alla de styrdokument de behöver för att växa, samtidigt som de står stadigt på sin erfarenhet och kunskap inom branschen.

Bo Norrman, VD på Termendo AB:
– Det är bara guldstjärnor rakt igenom. Vi hör positiva omdömen från kunder och märker en bra respons. Dessutom är Mustasch oerhört professionella men ändå väldigt enkla att arbeta med. Vi är långt mer än nöjda!