Till havs!

Ordbild som illustrerar de många möjligheter vindkraften till havs för med sig upp på land.


Film

Framtagning av ikoner som representerar projektets olika faser och målgrupper.

Beskrivning: 

DEL ETT: Arbetet för att visa de möjligheter som en etablering av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten skulle innebära, behövde kläs i form och ord. Och få en digital plattform. Arbetsgruppen med representanter från Sölvesborgs kommun, Tech Network och Energikontor Sydost gav Mustasch förtroendet att namnge projektet, skapa grafisk identitet, kommunikationskoncept, trycksaker och en webbplats. Projektets namn blev Till havs! Payoffen Kraft, mod och möjligheter och profilen inspirerande lekfull med användbara grafiska element. Lösningarna hjälper projektgruppen att kommunicera för att nå sitt mål – att vindkraften i så hög grad som möjligt ska gynna invånare och företagare i regionen och hela vår landsända.

DEL TVÅ: Ett drygt halvår senare fick Mustasch även uppdraget att göra en inspirationsfilm för Till havs! Vi tog fram konceptidé, manus och illustrationer till filmen som producerades i samarbete med iStudios Visuals.

Det blev en enkel och pedagogisk film som ger exempel på de många möjligheter som vindkraften skulle öppna för. En film tänkt att väcka idéer och lust hos såväl kommuninvånare, politiker och tjänstemän som etablerade aktörer och entreprenörer i branschen. För fler arbetstillfällen betyder ju också fler som ska äta, bo, träna och roa sig; fler som ska leva!

 

Resultat: 

Heidi Laine Lundgren är i dag projektledare för Till havs! Heidi var inte anställd när vårt samarbete startade 2014 men använder ofta filmen för att nå ut till de olika målgrupperna. Så här säger hon om den:

”Filmen kommunicerar på ett enkelt och lekfullt sätt ut budskapet med projektet Till havs och tas alltid väl emot av publiken. Den fungerar oavsett om vi visar den för skolklasser, företagare eller politiker. Tack vare det illustrativa bildberättandet fungerar den till och med när man panikslaget inser att mötesarrangören missat att koppla in högtalarna …”